Bedrijven

Veel Nederlandse bedrijven nog niet voorbereid op Brexit

 

Op een Brexit zijn nog maar weinig Nederlandse bedrijven voorbereid, dit is gebleken uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK). Van al deze bedrijven is 40 procent helemaal niet voorbereid.

Uit het onderzoek is gebleken dat 15 procent van de ondernemers zich goed heeft voorbereid, dit blijkt onder leden van het Ondernemerspanel van KVK. ‘’Enigszins voorbereid’’ is zo’n 46 procent.

Volgens de KVK bestaat er een grote relatie tussen de impact die ondernemers van de Brexit verwachten en hoe goed ze zijn voorbereid. Verwacht een ondernemer veel impact, dan bereidt hij zich voor. Ondernemers voor wie de impact onduidelijk is, hebben zich vaker niet voorbereid.

Volgens KVK-voorzitter Claudia Zuiderwijk is voorbereiding belangrijk: ‘’Het is duidelijk dat het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wezenlijk zal veranderen en ondernemers te maken krijgen met zaken die ze niet gewend zijn, zoals douaneformaliteiten.’’

De gevolgen onduidelijk

Van alle ondernemers heeft zo’n 80 procent die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk verwacht dat Brexit gevolgen heeft voor hun bedrijf. Maar voor de helft van deze ondernemers is niet duidelijk hoe die gevolgen eruit zien.

Meer dan een derde van alle ondernemers beoordelen de zakelijke vooruitzichten met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk als slecht tot zeer slecht. Van de ondernemers verwacht 37 procent een afname van de export en 35 procent een afname van de import.

Zorgen over een Brexit

De ondernemers maken zich verder zorgen over extra administratieve zaken die een Brexit met zich meebrengt (68 procent), heffingen en belastingen (54 procent), invoerrechten (51 procent), toekomstige verschillen in wet- en regelgeving (51 procent) en oponthoud bij de grens (49 procent).

Ook zijn er veel ondernemers die neutraal zijn over de vooruitzichten. Dit zou ook te maken kunnen hebben met de onduidelijkheid over de precieze impact van de Brexit zo schrijven de onderzoekers.

%d bloggers liken dit: