Politiek

Vlaktaks besproken door nieuwe kabinet

By  | 

Het nieuwe kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie praat over een eenvoudiger belastingsysteem. Nu betalen mensen met een hoger inkomen nog een hoger percentage belasting. Maar er wordt gesproken over een ‘sociale vlaktaks’, waarbij er één vast percentage komt. Alleen de hoogste inkomens zouden in dit systeem een hoger percentage moeten betalen. Er zijn vier belastingschijven met achtereenvolgens de percentages: 36,5%, 40,80%, 40,80% en 52%. Na de belastinghervorming zouden de eerste drie schijven worden samengevoegd en een lager percentage vormen van zo een 35%. Daarnaast komt dus nog een apart tarief voor inkomens hoger dan 75.000 euro, waardoor de vlaktaks niet geheel ‘vlak’ blijkt.

Huidige situatie

In de huidige schijven is het zo dat er vier tarieven zijn. Voor de mensen onder de AOW-leeftijd geldt dat de middelste twee percentages hetzelfde zijn. Dit is van toepassing op de inkomens tussen de 19.982 en 67.071 euro. Eigenlijk zijn er dus maar drie schijven te onderscheiden. Alleen voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leeftijd, gelden andere percentages waarbij wel vier schijven zijn te onderscheiden met vier verschillende percentages.

Vlaktaks goed voor middeninkomens

Het grootste voordeel komt dus te liggen bij de middeninkomens. Waar zij eerst 40,8% moesten afleggen, zal dit percentage in het nieuwe systeem lager komen te liggen. Daardoor zullen dus minder mensen beroep hoeven te doen op toeslagen. Het eerste belastingpercentage in het nieuwe systeem is nog niet zeker en zal dus nog moeten worden bepaald. Om dit systeem in te voeren, zal er veel geld nodig zijn om de misgelopen belasting centen op te vangen. Voordat dit systeem zal worden ingevoerd, moet dus eerst hiernaar worden gekeken.

CDA pleit al langer voor de vlaktaks en ChristenUnie is het hier ook mee eens. Alle partijen in het nieuwe kabinet willen graag naar een eenvoudiger belastingstelsel toe en de invoering van vlaktaks lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende optie. In het jaar 2015 is al eerder een poging ondernomen om deze hervorming door te voeren, maar door politieke onwil kwam dit idee niet van de grond.

 

%d bloggers liken dit: