Binnenland

Basisonderwijs staking 5 oktober

By  | 

Leraren in het basis onderwijs vinden al tijden dat hun salarissen achterlopen. Uit onderzoek blijkt dat ze hierover gelijk hebben. Het loon in het basisonderwijs is namelijk 14 procent lager dan dat van werknemers in het bedrijfsleven met een vergelijkbaar opleiding- en  beroepsniveau. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO. Al eerder vond er een staking plaats, deze duurde enkele uren. Bij deze korte staking eiste de stakers een loonsverhoging van 20 procent. Met deze stijging zouden de lonen gelijk worden gesteld aan dat van de leraren in het voortgezet onderwijs. Maar nu is het dan zover dat er ook daadwerkelijk actie zal worden gevoerd.

Basisonderwijs voert actie in Den Haag

De vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV roepen leraren in het basisonderwijs op om actie te komen voeren in het Zuiderpark in Den Haag. Zij gaan hier actie voeren tegen de lage lonen en de hoge werkdruk die zij ervaren tijdens hun werk. Doordat een baan als leraar hiermee steeds onaantrekkelijker aan het worden is, zal dit op zijn beurt zorgen voor een nog groter tekort aan leraren. Hierdoor zal de werkdruk uiteindelijk nog meer toenemen.

Het ziet ernaar uit dat het druk gaat worden in het Zuiderpark. Geadviseerd wordt dan ook om niet met de auto te komen. De parkeerruimte is namelijk minimaal. Hoewel het gaat om actie voeren, ziet het middag programma er leuk uit voor de leraren. Er zal afwisseling zijn van filosofie, muziek, cabaret en andere activiteiten. Daarnaast zal er natuurlijk tijd worden besteed aan belangrijke zaken.

Schoolbestuur staat achter de staking

Een peiling van de PO-raad  onder de schoolbesturen brengt naar voren dat een grote meerderheid voorstander is van de staking. Slechts 10 procent van de ondervraagde schoolbesturen heeft gezegd de staking af te wijzen.

Voor de scholieren is de staking goed nieuws. Zij zijn hierdoor een dag vrij en kunnen hun dag vrij besteden. Speeltuinen en kinderboerderijen verwachten dan ook een hogere opkomst donderdag.

%d bloggers liken dit: