Financieel

Wat levert het dividendbelastingdebacle het mkb op?

 

De dividendbelasting zal niet worden afgeschaft, bijna iedereen lijkt hier blij mee te zijn behalve premier Rutte. De 1,9 miljard euro die dit de schatkist oplevert wordt via andere belastingvoordelen aan het bedrijfsleven gegeven. Ook het mkb profiteert.

‘’We zijn tevreden met wat er nu ligt, ten opzichte met waar we vandaan komen’’, aldus Dirk Jan Sinke, die bij MKB-Nederland fiscale zaken doet.


Tevreden met belastingverlaging

Bij MKB-Nederland zijn ze vooral blij met de verlaging van de vennootschapsbelasting. In een persbericht wordt die met blijdschap ontvangen en gaat in stapjes van 16 naar 15 procent in 2021, een lastenverlaging van 228 miljoen euro.

Verder is de belangenorganisatie blij dat het afschrijven van investeringen in nieuwe gebouwen minder snel beperkt wordt dan was bedacht en de 200 miljoen die het kabinet vanaf 2021 uittrekt om de werkgeverslasten te verlagen.

Lenen door ondernemers uit eigen bv

Het word voor ondernemers ook gemakkelijker om te lenen uit hun eigen bv. Dit zal minder streng worden aangepakt dan eerder was aangekondigd, dit is volgens MKB-Nederland ook een pluspunt.

Leningen boven een half miljoen als inkomen wilde het kabinet in box 2 belasten, dit om belastingontwijking via het onbelast lenen uit de eigen bv aan te pakken. Voor een lening voor de koop van een eigen huis wordt nu een uitzondering gemaakt.

Het MKB-Nederland is daar blij mee, misschien niet helemaal, omdat het liever had gezien dat niet alleen een lening voor een eigen huis niet meetelt bij het bedrag dat belast zal worden, maar een lening voor al het onroerende goed.

Belastingvoordeel expats minder snel ingeperkt

Daarnaast zijn er nog twee belastingvoordelen waar volgens Sinke ook mkb’ers veel gebruik van maken die minder hard worden afgebouwd dan het plan was of juist worden uitgebreid.

Het gaat om het minder snel inkorten van de periode dat de expats 30 procent van hun salaris belastingvrij krijgen. ‘’Best veel buitenlandse werknemers van mkb’ers maken hier gebruik van, ik schat 50/50 ten opzichte van de grote bedrijven.’’

Niet alles voor het mkb

Vier van de belastingvoordelen die het kabinet het bedrijfsleven gunt in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting, profiteert het mkb niet of nauwelijks. Het grootste gedeelte van de 1,9 miljard gaat in de vorm van belastingverlaging voor de winsten boven de 200.000 euro naar grote bedrijven.

Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat van 21 naar 20,5 procent in 2021. Dat kost bijna 1,2 miljard.

 

Kleiner bedrag, grotere groep bedrijven

Als we de belastingvoordelen afzetten tegen het aantal bedrijven dat er mogelijk van profiteert, blijkt dat het mkb duidelijk minder profiteert. Zij moeten een kleiner bedrag delen met een veel grotere groep bedrijven.

In 2016 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 1,1 miljoen mkb-bedrijven in Nederland, tegenover 24.000 grote bedrijven, waaronder multinationals. Mkb-bedrijven en overige bedrijven vormen 98 procent van alle bedrijven, grote bedrijven iets meer dan 1 procent.

Per bedrijf varieert het voordeel

Die laatste groep profiteert gemiddeld wel met bijna 50.000 euro van de lagere vennootschapsbelasting. De pot van 228 miljoen voor mkb-bedrijven levert per mkb’er gemiddeld 207 euro belastingvoordeel op. Van de overige maatregelen, een pakket van in totaal 583 miljoen, kunnen alle bedrijven profiteren. Dat is per bedrijf 34 euro.

Als de 1,9 miljard gelijkmatig over ieder Nederlands bedrijf verdeeld zou worden, dan zou dat per bedrijf een belastingmeevaller van 1138 euro opleveren.

Daar staat tegenover dat grote bedrijven ook meer bijdragen aan de Nederlandse economie, bleek onlangs uit cijfers van het CBS. Bovendien is een belastingverlaging van 50.000 euro peanuts voor multinationals als Unilever, dat vorig jaar 6,5 miljard euro winst boekte.

Cadeautje van 25 miljoen

Opmerkelijk is verder dat als alle maatregelen van kracht zijn in 2021, het een lastenverlichting oplevert van in totaal 1.936 miljoen euro, 25 miljoen euro meer dan de dividendbelasting oplevert dat jaar. Oftewel: een extra cadeautje van 25 miljoen van het kabinet voor het bedrijfsleven.

%d bloggers liken dit: