Buitenland

Marc Dullaert: Onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen niet in orde

By  | 

Er heerst ernstige armoede onder gevluchte Syriërs. Mede hierdoor worden veel kindvluchtingen thuis gehouden en gaan ze niet naar school. “Hier moet verandering in komen.”, zegt Marc Dullaert.

Daling in deelname onderwijs

Het aantal Syrische kindvluchtelingen welke deelneemt aan het onderwijs is het afgelopen jaar erg hard gedaald. Stichting Kidsrights en Marc Dullaert hebben dit in een rapport vastgesteld.

Van alle schoolgerechtigde kinderen van Syrische komaf gaat 43 procent niet naar school. Deze kindvluchtingen worden op gevangen in vijf buurlanden van Syrië: Turkije, Jordanië, Egypte, Libanon en Irak. Dit aantal is erg hard gestegen, aangezien het in 2016 ging het om 36 procent. Dit jaar zijn er ruim 775.000 drop-outs. Om deze cijfers vast te kunnen stellen zijn gegevens gebruikt van Unicef en VN-vluchtelingenorganisatie Unhcrd.

Marc Dullaert: Armoede is de oorzaak

Uit onderzoek van KidsRights is gebleken dat armoede een van de belangrijkste oorzaken voor de teruglopende deelname aan het onderwijs is. Voor de ouders is het vaak lastig om een werkvergunning te bemachtigen, waardoor het vinden van werk soms onmogelijk is. Dit zorgt voor inkomstenderving, wat er toe leidt dat het lastig kan worden voor de ouders om het kind naar school te sturen.

Over het algemeen is onderwijs gratis, maar er zijn wel bijkomende kosten. Zo zijn er vervoerskosten, maar ook de kosten van het aanschaffen van lesmateriaal. Aangezien de inkomsten van het gezin vaak laag zijn dragen kinderen steeds vaker bij aan het gezinsinkomen door te gaan werken. Vooral jongens vanaf 12 jaar gaan steeds vaker aan werk in plaats van dat zij naar school gaan om te leren.

Tekort aan donorgeld is een oorzaak

Het tekort aan donorgeld zorgt ook voor problemen in het onderwijs bij kindvluchtelingen. Er worden gelden toegewezen binnen de internationale donorgemeenschap, maar deze worden te laat of helemaal betaald. Tijdens de donorconferentie in Londen in 2016 werd er afgesproken dat aan het eind van 2017 iedere kindvluchteling vanuit Syrië toegang tot onderwijs zou moeten hebben. “Helaas is daar weinig van terechtgekomen.”, aldus Marc Dullaert.

675 miljoen. Dit is het bedrag wat nodig is voor het onderwijsplan 2018-2019 van de Verenigde Naties. Helaas is er pas 28 procent van dit bedrag gerealiseerd in september 2017. Er is sprake van een ‘ernstig gebrek aan transparantie bij de geldstroom van donoren naar gastlanden’, aldus KidsRights en Human Rights Watch.

Overige belemmeringen

Daarnaast zijn er ook niet-economische factoren die voor problemen zorgen. Stichting KidsRights, waarvan Marc Dullaert de oprichter is, constateert uit gesprekken met vluchtelingen dat er veel discriminatie en geweld plaatsvindt op scholen waar de kinderen naartoe gaan. Het blijkt ook dat scholen soms ver van de huidige verblijfplaats zijn verwijderd, waardoor ouders het onveilig vinden om hun kind naar school te sturen.

Als laatste is ook vaak taal een belemmering. Met name in Turkije speelt dit een rol. Hier zijn tijdelijke onderwijscentra opgericht, speciaal voor kinderen dit Turkstalig onderwijs niet konden of wilden volgen. Bij deze centra gebruikten Syrische leerkrachten een Arabisch curriculum. Echter bleek dat de kwaliteit van het onderwijs dan vaak te wensen overliet.

Aangezien de vluchtelingen niet spoedig zullen terugkeren naar Syrië, heeft de Turkse regering besloten dat de vluchtelingen beter allemaal Turks onderwijs kunnen volgen. Om de huidige situatie te verbeteren. De tijdelijke onderwijscentra worden nu geleidelijk gesloten. Eind vorig jaar zaten er voor het eerst meer Syrische kinderen op een Turkse school dan op een tijdelijke.

%d bloggers liken dit: