Buitenland

Europa gaat strijd aan met plastic

By  | 

Plastic blijft zich maar ophopen tot ongekende hoogtes. Europa is daarom van plan maatregelen te nemen om hier iets aan te doen. Allereerst zullen ze ervoor gaan zorgen dat meer dan 500 miljoen Europeanen beschikking krijgen tot schoon tapwater. Hierdoor zullen ze minder gebruik maken van plasticflessen. Daarnaast willen ze er in Brussel voor zorgen dat al het plastic recyclebaar is in 2030. Ten slotte zijn ze van plan de inzameling te bevorderen.

Er moet actie worden ondernomen

Vice Commissievoorzitter Frans Timmermans stelt dat wanneer er geen maatregelen worden getroffen, er in 2050 meer plastic dan vis in de oceaan zal zitten. Timmermans is van mening dat we niet meer ons water, ons voedsel en zelfs ons lichaam moeten vervuilen met plastic. De enige manier die ervoor kan zorgen dat we deze vervuiling tegengaan, is door meer plastic te gaan hergebruiken. Hierbij komt ook een betere inzameling kijken. Het is namelijk zo dat er in totaal 25 miljoen ton aan plastic wordt geproduceerd in Europa in slechts een jaar tijd. Hiervan wordt nog geen 30 procent verzameld voor eventueel hergebruik.

Om de ernst van de situatie te beschrijven, moet worden gezegd dat 85 procent van al het strandafval bestaat uit plastic. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat in 99 procent van de magen van zeevogels, plastic is te vinden.

Regelgeving voor plastic verpakkingen

Er moeten nog concrete voorstellen komen, maar in Brussel willen ze bedrijven, overheden en consumenten wel al motiveren om beter te hergebruiken. Dat advies zal uiteindelijk worden vertaald naar een aanpassing in de wetgeving. Zo zal in de toekomst op het etiket moeten worden aangegeven welke delen afbreekbaar zijn en welke niet. Daarnaast moet het gebruik van microplastics worden terug gedreven.

Ten slotte wordt er nog maar eens 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling op het gebied van slimplastic. Dit extra bedrag komt nog bovenop de al eerder uitgegeven 250 miljoen euro.

%d bloggers liken dit: