Binnenland

Werkgevers pleiten voor hervorming arbeidsmarkt

 

De werkgevers van Nederland dringen aan op een ‘’fundamentele verbouwing’’ van de arbeidsmarkt. Harry van de Kaats is directeur van werkgeversvereniging AWVN en pleit onder meer voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en de invoering van een zogeheten competentiepaspoort en een WerknaarWerkwet.

Het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is opmerkelijk, de werkgevers vonden namelijk eerder nog dat bijvoorbeeld zelfstandigen zelf moeten kunnen bepalen of ze zich wilden verzekeren. Welke competenties iemand heeft moet inzichtelijk worden met het competentiepaspoort, hier zou veel meer over te zeggen zijn dan bijvoorbeeld diploma’s en functietitels. Door de WerknaarWerkwet kan iemand die werkloos is of dit dreigt te worden aanspraak maken op WW-geld dat kan worden ingezet zodat die gene kan overstappen naar een nieuwe baan.

Toekomst arbeidsmarktMaandag presenteert de AWVN op haar jaarlijkse congres een reeks voorstellen om het moeizame debat over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt verder te brengen. Momenteel heeft de organisatie de indruk dat de sociale zekerheid momenteel te scheef is verdeeld, door de ZZP’ers die zich niet hebben laten verzekeren, met alle risico’s van dien.

Leegloop vakbeweging

Wat de werkgevers ook als een bedreiging zien is de leegloop van de vakbeweging, hiermee komt het model van collectief afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden onder druk te staan. Om werknemers meer bij cao-onderhandelingen te betrekken stelt de AWVN voor om de komende tijd een aantal experimenten te starten. Dit kan door mensen een proeflidmaatschap van een vakbond te geven bij het ondertekenen van hun arbeidscontract.

%d bloggers liken dit: