Binnenland

Sinds economische crisis werkloosheid op het laagste niveau

By  | 

Het percentage van werkloosheid is sinds november gedaald. Het aandeel is net iets lager dan het uitbreken voor de crisis eind 2008, dit meldt het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Afname werklozen

Het aantal werklozen in de elfde maand van dit jaar waren 326.000 werklozen, dit komt uit op 3,5 procent van de bevolking. De werkloosheidspercentage lag een maand eerder nog op 3,7 procent, aldus het CBS.

Bijna 8,9 miljoen mensen hadden vorige maand betaald werk. Om verschillende uiteenlopende redenen hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Onder deze groep mensen waren er 326.000 die hebben aangegeven dat ze recent naar werk hebben gezocht en direct klaar staan om te beginnen.

De 3,8 miljoen niet-werkende, bestond uit mensen die niet hebben gezocht naar werk of niet beschikbaar waren om direct te beginnen. Het CBS meldt dat de afgelopen drie maanden gemiddeld zesduizend mensen per maand afneemt.

 

Sterke dalingen WW-uitkeringen in techniek en pedagogiek

Eind november zijn er 267.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd voor de UWV. Het overige deel van het totale aantal mensen zonder werk, zijn mensen in de bijstand en andere mensen met een leeftijd van 15 tot 75 jaar oud die in staat zijn om te werken.

Wanneer er vergelijken wordt met de cijfers van vorig jaar heeft de UWV geconstateerd dat de instroom van nieuwe WW-uitkeringen in alle beroepsgroepen is afgenomen. De sterkste daling is op procentueel niveau het sterkst te zien in beroepen in de techniek en pedagogiek.

De werkloosheidspercentage heeft een nieuw laagste punt bereikt en de arbeidsparticipatie heeft weer een nieuw hoogtepunt bereikt. Aan het begin van de crisis was er 68,3 procent van de bevolking aan het werk.

De participatie was in november met 68,4 procent iets hoger, dit is meteen ook direct een niveau wat nog niet eerder is gehaald sinds het begin van de meting bijna 50 jaar geleden. “Bovendien neemt niet alleen het aantal werkenden toe, ook werken zij meer uren per week”, concludeert het CBS.

 

‘Bedrijven ijverig op zoek naar werknemers’

Minister van Sociale zaken, Wouter Koolmees, vindt het mooi nieuws om 2018 mee af te sluiten, kwam uit een reactie van hem over de werkloosheidscijfers.

Daarbij wees hij erop dat werkgevers klaar staan om extra handen. . “Ik hoop dat er in 2019 nog veel meer mensen aan het werk komen”, aldus Koolmees.

%d bloggers liken dit: