Bedrijven

Nettoloon gaat vrijwel voor iedereen omhoog

By  | 

Bijna iedereen ziet zijn nettoloon omhoog gaan. Dit betekend niet dat de koopkracht voor iedereen omhoog gaat. Mensen met inkomens tot modaal zien ook de kosten flink stijgen.

 

Deze gegevens komen uit de berekeningen van salarisverwerker ADP. De mensen die onder het minimumloon vallen (1616 euro bruto per maand) zullen er netto 36 euro op vooruit gaan. De modale verdieners (2778 euro bruto per maand) gaan er maandelijks netto 56 euro bij verdienen. Bij tweemaal modaal is dit hetzelfde.

 

Het kabinet die de belofte maakte dat iedereen er op vooruitgaat, klopt. Er zullen lagere belastingtarieven zijn waar de werknemers van kunnen profiteren. Hogere inkomens zullen wat minder profiteren omdat de arbeids- en heffingskorting versneld worden afgebouwd. Dit vertaald naar minder belastingkorting naarmate het inkomen stijgt.

 

,,Een hoger nettoloon leidt niet automatisch tot meer koopkracht voor iedereen’’, zegt Martijn Brand, directeur van ADP. ,,Aan voeding is een modaal gezin met twee kinderen door de btw-verhoging al 15 euro per maand meer kwijt. Aan energie is dat 23 euro en aan de ziektekostenverzekering 10 euro. Bijna de hele loonstijging gaat dus op aan extra uitgaven.’’

 

Verschillende stijgingen

 

De stijging in loon pakt verschillend uit voor diverse beroepen. Voor werknemers in de bouw gaan zij met hun minimumloon gemiddeld 44 euro per maand erop vooruit. In de metaal en techniek sector gaan werknemers er gemiddeld maar 33 euro per maand vooruit.

 

Deze grote verschillen zijn het gevolg door hogere of lagere premies voor pensioenen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Er gaat bijvoorbeeld bij de overheid een deel van de loonstijging direct naar het pensioenfonds omdat de premie extra stijgt.

 

Wat een voordeel voor de werknemer is het nadeel voor de werkgever. Die gaan de lasten voor de werknemers zien stijgen. Dit is het gevolg door de hogere premies voor de zorgverzekering, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

 

Werkloosheidfondsen

Dat de premie voor de werkloosheidsfondsen stijgt nu de werkloosheid op recordlaagte staat lijkt merkwaardig. ,,Dat heeft te maken met de verplichting voor werkgevers om een transitievergoeding te betalen aan werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen. Die regeling gaat in 2020 in en daar wordt nu een buffer voor opgebouwd’’, verduidelijkt Dik van Leeuwerden expert wet- en regelgeving bij ADP.

 

De onderlinge verschillen zijn ook groot bij werkgeverlasten. Wanneer er gekeken wordt is de bouw er zelf goedkoper uit. In 2019 gaat er in 2019 erop achteruit. Er dreigt een forse inkomensachteruitgang voor de 165.000 grenswerkers, werknemers die in het buitenland wonen en in Nederland werken. De gepensioneerden zien ook een kleine daling in hun inkomen

%d bloggers liken dit: