Binnenland

Europese Rekenkamer: ‘voedselcontroles niet veilig meer?’

By  | 

De Europese Rekenkamer adviseert in een rapport met de conclusie dat het huidige systeem voor het beschermen van consumenten te ambitieus is. Het bedrijfsleven moet veel nauwer betrokken worden wanneer het gaat over het controleren van chemische stoffen in voedsel. Publieke instanties het werk niet aan kunnen.

 

Dezelfde controles worden nu in laboratoria van nationale autoriteiten geregeld uitgevoerd net als bij voedselproducten. Er wordt naar veel van de achtduizend stoffen die verboden of beperkt zijn toegestaan, helemaal niet mee genomen in de onderzoeken.

 

Er wordt wel vaak gekeken naar resten van antibiotica en pesticiden, maar nauwelijks naar supplementen, voedingsenzymen en kleur- en smaakstoffen. Europeanen hebben hier wel hun zorgen over tegelijk. Lidstaten weten daarnaast moeilijk te bepalen wat ze moeten ondernemen bij een overtreding

 

Potentieel gevaar

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid(EFSA) en de nationale toezichthouders hebben te weinig geld en mankracht om alles te doen. Dit werd vastgesteld na een bezoek aan Nederland, Italië en Slovenië. De rekenkamer stelt dat Nederland een van de landen is waar de samenwerking met de private sector al langer wordt verkend.

Rekenkamerlid Janusz Wojciechowski bevestigt het potentiele gevaar van belangenverstrengeling en niet-objectief onderzoek door bedrijven. “Ze moeten worden gecontroleerd en gecertificeerd door de overheid. Maar het is ook in hun belang dat geen normen worden overschreden.”

 

Hoog niveau van voedstelveiligheid

Ondanks de tekortkomingen biedt het Europese voedselveiligheidsbeleid een hoog niveau van bescherming en wordt wereldwijd in acht genomen, aldus de controleurs. Volgens hen kan als de publieke en private controlesystemen elkaar aanvullen het geloofwaardig blijven. Dit kan alleen als de bevoegdheden duidelijk worden gescheiden. Er is door de Europese Commissie aangegeven dat zij de aanbevelingen over nemen.

 

Maandag werd overigens bekend gemaakt dat Nederland naast de huidige Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit(NVWA) een nieuw instituut voor voedselveiligheid krijgt. De uitvoering voor het effectiever maken van het voedselbeleid zal worden gedaan door het Wageningen Food Safety Research(WFSR).

%d bloggers liken dit: