Stichting KidsRights

Naam: Stichting KidsRights

Oprichter: Marc Dullaert

Hoofdkantoor: Noorderakerweg 90, 1069 LW Amsterdam

Opgericht:  2003

Actief in: Wereldwijd

 

Stichting Kidsrights - Marc Dullaert

Over Stichting KidsRights

In 2003 is Stichting KidsRights opgericht door Marc Dullaert en zijn vrouw Ingrid Ikink. De stichting zet zich in voor kinderrechten, opdat deze overal ter wereld worden gewaarborgd. KidsRights biedt kwetsbare kinderen een helpende hand en wil deze groep een platform geven waarop zij hun gedachtegoed kunnen delen met het internationale publiek. Vanaf 2005 wordt deze prijs ieder jaar opnieuw uitgereikt aan een kind. Dit kind moet zichzelf op een unieke wijze ingezet hebben voor de kinderrechten. Het is een wereldwijde onderscheiding, wat inhoudt dat iedereen op de wereld in aanmerking komt voor deze prestigieuze prijs.

KidsRights heeft een horizontale organisatiestructuur wat betekent dat zeer snel kan anticiperen en hierdoor impactvoller en efficiënter te werk kan gaan. De organisatie is sinds de oprichting in 2003 uitgegroeid tot een internationaal erkende organisatie. Het wordt gezien als een autoriteit op het gebied van kinderrechten en kinderparticipatie.

Het bestuur

Het bestuur van KidsRights bestaat uit vijf leden. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de organisatie wordt nagestreefd. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het beheer van de gelden en de uitgaven van de organisatie.

Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden:

  • Marc Dullaert (voorzitter)
  • Scipio van der Stoel (secretaris)
  • Hans Boghouts (penningmeester)
  • Hans Geels
  • Jacqueline Reupert
  • Cindy de Visser

Er zijn ook twee erebestuursleden aangewezen. Dit zijn Alexander Kohnstamm en Roland van der Hoek.

Marc Dullaert

Marc Dullaert is geboren op 31 augustus 1963 te Zutphen. In 2003 richtte hij de stichting KidsRights op, samen met Ingrid Ikink. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid tot een internationale speler en wordt het internationaal erkend voor haar werkzaamheden voor de bescherming van de kinderrechten.

Marc Dullaert werd benoemd tot de eerste Kinderombudsman van Nederland op 15 februari 2011 door de Tweede Kamer. In oktober 2015 werd het Europese netwerk van Kinderombudsmannen opgericht, waar hij de voorzitter van werd. Hier zijn 33 landen in vertegenwoordigd. In zijn rol als Kinderombudsman had Marc Dullaert zijn eigen werkterrein. Daarnaast moest hij, net als de Nationale Ombudsman, zich verantwoorden naar de Eerste en Tweede Kamer. Als Kinderombudsman zorgde Marc Dullaert ervoor dat kinderrechten en de rechten van jeugdigen tot 18 jaar werden gewaarborgd. Hij gaf voorlichting aan organisaties en deed onderzoek naar klachten vanuit kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Ook gaf Marc Dullaert ongevraagd en gevraagd advies aan de regering en het parlement over het beter beschermen van de kinderrechten.

In 1 april 2016 is Marc Dullaert teruggetreden als Kinderombudsman. Hierna kreeg hij de opdracht van het kabinet om het aantal thuiszitters terug te dringen.