IvCB Public Affairs bureau– Opgericht door Kevin Zuidhof

In 2008 is IvCB opgericht door Kevin Zuidhof. Het bedrijf zet zich in voor organisaties om meer rendement kunnen realiseren met Public Affairs en Stakeholdermanagement. Tevens merkte Kevin dat een groot aantal organisaties advies wilde inwinnen op strategisch niveau over de Public Strategy. Hier wilde hij op inspelen, wat hem er extra toe zette om IvCB op te richten.

Over het bedrijf

IvCB is een bedrijf dat gespecialiseerd is in Public Affairs, Public Strategy, strategische communicatie  en Stakeholdermanagement. Het bedrijf adviseert organisaties over de te voeren strategie richting de media, de maatschappij, de politiek om doelstellingen te behalen. Tevens zorgt IvCB voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam resultaat. Het draagt bij aan een versterking van de positie en autoriteit van haar klanten.

Alle IvCB-medewerkers zijn lid van de BVPA, de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Zij voeren al hun werkzaamheden uit confrom het Handvest van de BVPA.

Kernwaarden IvCB

IvCB werkt met de hoogste normen van professionaliteit, integriteit en vertrouwelijkheid. Ze zijn open over wie ze zijn, voor wie ze werken en welke belangen zij vertegenwoordigen. IvCB vermijdt de schijn van het behartigen van conflicterende en/of tegenstrijdige belangen. Zowel bestaande, als voormalige opdrachtgevers, kunnen er van uit gaan dat Kevin Zuidhof en zijn collega’s verantwoordelijk om gaan met hun vertrouwelijke informatie. Zij respecteren wet- en regelgeving te allen tijde en het bedrijf stelt zich altijd respectvol op naar anderen.

IvCB en Kevin Zuidhof

Kevin Zuidhof is binnen IvCB managing director en expert op het gebied van Gezondheidszorg & Life Science. Hij adviseert organisaties op strategisch niveau over vraagstukken op het gebied van stakeholdermanagement, Public Strategy en Public Affairs. Hij is daarnaast onder andere werkzaam binnen de thema’s ‘duurzaamheid’, ‘energie’, ‘financiële dienstverlening’, ‘automotive’, ‘chemie’ en ‘non-profit’.

Kevin Zuidhof bekleedde verschillende managementfuncties in Public Affairs voordat hij IvCB oprichtte. Zo was hij werkzaam bij KPN, Orange en France Telecom. Vordat hij het bedrijfsleven instapte was hij werkzaam bij de Nederlandse overheid.

Naast zijn werkzaamheden bij bovenstaande organisaties was Kevin Zuidhof tussen 2002 en 2007 ook voorzitter van de BVPA. Op dit moment is hij bestuurslid van de Nationale Hoorstichting. Tevens is hij lid van de Raad van Advies bij ZerOrigIndia Foundation. Voorheen was Kevin tevens lid van de Adviescommissie Bijzondere Projecten van het Reumafonds.